Namdal Plast sin historie skriver seg tilbake til 1971. Bedriften holder til i et nedlagt meieri, hvor kjernevirksomheten er plastproduksjon. 

Bedriften kan produsere og vedlikeholde:

 • Slamavskillere
 • Samletanker
 • Pumpekummer
 • Vanncisterner
 • Kar
 • Basseng
 • 4-kantkar
 • 8-kantkar
 • Klekkeutstyr
 • Lagringstanker
 • Glassfibertanker
 • GUP
 • Maxi-klekk
 • Oppdrettsbasseng
 • Foringskar
 • Siloer
 • Inkubatorer
 • Glassfibersiloer
 • Høydebasseng
 • Pumpestasjoner.
 • Tanker og kar til havbruksnæringen
 • Høydebasseng for supplement til kommunal vannforsyning
 • Diverse tanker til industri og offshore
 • Diverse gummi og plastprodukter

Selskapet har en stor formpark, noe som gir oss muligheter til fleksibel og kundetilpasset produksjon.

Vi har erfarne og høyt kompetente montører for sammenstilling og montasje på kundens anlegg ved behov. Vi utfører jobber i hele landet, og utenfor våre landegrenser.